Over de praktijk

De Groot Therapie is een praktijk voor psychosociale therapie (KvK nr: 88983277). Het doel van psychosociale therapie is het herstellen van veerkracht. Psychosociaal werk is een kortdurende, interpersoonlijke, professionele activiteit die uitgaat van een methodische benadering in een gestructureerde setting (LVPW, 2011). In de psychosociale begeleiding is de afstemming op de hulpvraag en behoeften van de hulpvrager van belang, waarbij de accent ligt op de groeimogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

 

De praktijk is voor iedereen die graag ondersteuning wil hebben op het terrein van gezondheids- en levensvragen. De praktijk richt zich vooral op jongvolwassenen en volwassenen die op een kruispunt van hun leven staan (maar het kan ook breder zijn). De praktijk werkt vanuit een christelijke levensvisie maar dat betekent zeker niet dat je ook gelovig moet zijn om  in therapie te komen. Iedereen is welkom (m/v)!

 

Binnen de praktijk is er aandacht om de gevoelens die je hebt vollediger te gaan ervaren en de gedachten in je hoofd te verhelderen. Hierbij is er sprake van een veilige omgeving waarbij men nieuwe ervaringen kan opdoen en het aanleren van nieuwe patronen. Er word ook gekeken hoe je het gedrag van jezelf effectiever kan maken. Hoe is de verbinding tussen het denken, voelen en handelen? 

 

Er is geen verwijzing van een huisarts nodig en er is zowel een persoonlijke als een oplossingsgerichte aanpak. In het begin is er een intake, daarna word er een behandelplan opgesteld en op regelmatige basis zal er geëvalueerd worden of we op de goede weg zitten.

 

Hieronder staan een aantal gebieden waar de praktijk zich op richt. Ook als je te maken hebt met een ander gebied, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. 
 

Depressie
Angst
Negatief zelfbeeld
Stress
Hooggevoelig
Rouw
Zingevingsvragen

Terugkerende en herhalende patronen
Communicatie problemen
Grenzen aangeven